BEST CLUJ NAPOCA


EXPERIENȚĂ
BEST Cluj-Napoca are o existență de 18 ani, perioadă pe parcursul căreia a realizat, cu sprijinul Universității Tehnice din Cluj-Napoca:
14 WORKSHOP-URI INTERNAȚIONALE
12 SCHIMBURI CULTURALE
22 CURSURI DE SEZON
6 EDIȚII BEST TRAINING WEEK
19 EDIȚII JOBSHOP®
8 COMPETIȚII INGINEREȘTI
Grupul Local BEST Cluj-Napoca este format din tineri plini de entuziasm, motivație și de viziuni indrăznețe, având mereu ca țintă reușita. Organizația este bine structurată și pune accent pe formarea non-academică a membrilor săi, fiind alcatuită din mai multe departamente (HR, PR, IT, Fund-Raising), care interacționează în permanență. Ești așteptat, așadar, la EBEC, evenimentul care oglindește munca echipei BEST Cluj-Napoca, depusă pe parcursul a trei luni de zile, rod al imaginației, perseverenței și forței de muncă a membrilor săi.
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
Structura Universității Tehnice din Cluj-Napoca este complexă și cuprinde treisprezece facultăți repartizate în cele două centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adaugă extensiile în localitățile Alba-Iulia, Bistrița, Satu-Mare si Zalău. Oferta educațională, organizată în sistem Bologna, cuprinde programe de licență, masterat și doctorat, precum și programe de formare continuă.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se caracterizează prin dinamism în spirit și acțiune, fiind scalată pe exigențele internaționale ale timpurilor noastre și urmărind încadrarea continuă între acele instituții academice cu tradiții și valori care conduc la prosperitate și progres in societate.
BEST ÎN EUROPA
BEST, Board of European Students of Technology, este o organizație nonprofit si apolitică aflată în continuă creștere. Din 1989 BEST oferă oportunități de comunicare, cooperare și schimburi de experiență pentru studenți din toata Europa.

95 de Grupuri Locale BEST în 33 de țări creează o rețea de studenți în continuă creștere, bine organizată, puternică, tânară și inovativă. Mai mult de 3300 de membri sunt implicați în dezvoltarea zilnică a serviciilor noastre și aproape un milion de studenți sunt implicați prin evenimentele și inițiativele noastre.

Program
CONCURS
Vineri, 21 noiembrie, ora 09:00

DEADLINE ÎNSCRIERI
16 noiembrie 2014

DATĂ EVENIMENT
21-22 noiembrie 2014

LOCAȚIE
Casa de Cultură a Studenților, Sala 32

ULTIMELE NOUTĂȚIToate drepturile rezervate BEST Cluj-Napoca © 2014